Evden Çıkarken Okunacak Dualar

Evden Çıkarken Okunacak Dua (1)

Okunuşu

Bismillâhi-tevekkeltü alellâhi, Allâhümme innî eûzü bike en edile ev üdalle ev ezille ev üzelle ev azlime ev uzleme ev echele ev yüchele aleyye

Anlamı

Ey Allah’ım! Hak yoldan sapmaktan, saptırılmaktan; ayağı kaymaktan, kaydırılmaktan; zulmetmekten, zulme uğramaktan; cahillik etmekten veya cahillikle karşılaşmaktansana sığınırım.

Evden Çıkarken Okunacak Dua (2)

Okunuşu

Bismillâhi tevekkeltü ‘alellâhi ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billah.

Anlamı

Allah’ın adıyla çıkıyor, Allah’a güveniyorum. O’ndan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur.

İslam Vakti Mobil Uygulamaları