Sevilmeyen Bir Şey Görüldüğünde Okunacak Dua

Sevilmeyen Bir Şey Görüldüğünde Okunacak Dua

Okunuşu

Allâhümme lâ ye’tî bil-hasenâti illâ ente ve lâ yedfeu’s-seyyiâti illâ ente lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-Aliyyi’l-Azîm.

Anlamı

Ya Rabbi, iyilikleri getirecek, kötülükleri def edecek ancak sensin. Kuvvet ve kudret ancak azamet sahibi ulu Allah’ındır.

İslam Vakti Mobil Uygulamaları