Sokağa Çıkarken Okunacak Dua

Sokağa Çıkarken Okunacak Dua

Okunuşu

Lâ İlâhe ilallâhü Vahdehû lâ şerîkeleh, lehül’mülkü ve lehülhamdü Yuhyî ve yümîtü ve hüve Hayyün lâ yemtûtü bi’yedihil'hayrü ve hüve alâ külli şey’in kadir.

Anlamı

Allah’dan başka ilah yoktur. O birdir; eşi ortağı yoktur. Mülk O’nundur. Hamd O’na mahsustur. Öldüren de, dirilten de O’dur. O, ölmeyen bir diridir. Bütün hayırlar onun kudret elindedir. O her şeye kadir’dir. Gücü herşeye yeter.

İslam Vakti Mobil Uygulamaları